ייעוד מחלקת חינוך:

להבטיח את המשאבים החומרים והאנושיים הדרושים ע"מ שבסופו של התהליך החינוכי נתברך בבוגר בעל כלים, ערכים ומיומנויות שיאפשרו לו התמודדות מוצלחת עם אתגרי העתיד תוך מעורבות בעיצוב פניה של החברה.

 

 

שם העובד/ת

 

תפקיד

 

מס' טלפון נייד / נייח

 

דואר אלקטרוני

 

סעיד חג'לה

מ.מ מנהל מחלקת חינוך

0504456374

04-8837217

[email protected]

תמג'יד חלא

קב"סית

0539325935

[email protected]

אזדהאר נבואני

מזכירה

0552235280

04-8837222

[email protected]

גנאן  טריף

מנהלת גיל רך

0503006336

[email protected]

רדא מברשם

פסיכולוג

0543153230

[email protected]

 

 

מועדי קבלת קהל של המחלקה:

ימי ראשון  משעה 8:30 ועד 12:30

ימי שלישי וחמישי משעה 12:30 ועד 16:00

בימי שני ורביעי אין קבלת קהל