תוצאות הגרלת חלוקת מגרשים אל בטיח'ה

פורסמו תוצאות הגרלת מגרשי שכונת אל בטיח'ה


תושבים יקרים,

אני שמח ונרגש מאוד לבשר שהיום התפרסמו תוצאות ההגרלה שבוצעה שאתמול בעניין חלוקת מגרשי אל בטיח'ה. נזכיר שההגרלה בוצעה בדלתיים סגורות ללא נוכחות איש מג'וליס או מהמועצה, ובוצעה בפיקוח של שופט, עו"ד ורו"ח. הוגרלו 70 מגרשים לבניה מבין כל ההצעות התקינות. לידיעתכם, כל מהלך ההגרלה מתחילתו ועד סופו מתועד בוידאו, כפי שעודכנתי באופן אישי על ידי המנהל. מי שמעוניין לראות את התיעוד יכול לפנות לרשות מקרקעי ישראל ולבקש זאת. היות וההגרלה לא בוצעה במועצה התיעוד אינו נמצא בידינו והוא לא באחריותנו.

להלן קישור לאתר המועצה המקומית ג'וליס בו ניתן לראות את ההצעות הזוכות לפי תעודת זהות וללא שם. הרשימה נמצאת גם באתר רשות מקרקעי ישראל

בימים אלה אנו עובדים במרץ על אישור שתי שכונות נוספות, שכונת הנחל בגודל 165 דונם והשכונה הצפונית 115 דונם שהם ביחד כ-800 יחידות דיור. התכנון בעיצומו בימים אלה ממש