מחלקת הביטחון במועצה המקומית ג'וליס אמונה על ניהול הביטחון בשוטף, בשגרה ובחירום. היישוב שלנו לא גדול, אך נדרשת בו נוכחות מלאה ובכל מקום במטרה לשמור על הביטחון של היישוב כולו, ולדאוג לביטחון אישי לתושב ללא פשרות.

מחלקת הביטחון מטפלת באופן שוטף בבעיות שצצות במהלך היום והלילה, ומספקת מענה ראשוני לכל אירוע. בעת הצורך מחלקת הביטחון תפעיל את משטרת ישראל, וגופי אכיפה וחירום אחרים. במחלקה פועלים עובדים וגם מתנדבים אשר עושים עבודה מסורה מסביב לשעון. פעולות הפיקוח והאכיפה הן באחריות מחלקת הביטחון, לטובת רווחת כלל התושבים.

 

תחומי אחריות מחלקת הביטחון והבטיחות

מחלקת ביטחון ובטיחות מכינה את מוסדות הרשות בשגרה וכן מטפלת בבעיות בשעת חירום

מל"ח (משק לשעת חירום)

פס"ח (פינוי סעד חללים)

בטחון הישוב מוסדות חינוך וציבור

בטיחות הישוב מוסדות חינוך וציבור

עבודה שוטפת מול משרדי הממשלה וגורמי חירום

 

תפקידי מחלקת הביטחון והבטיחות ברשות

  •  דיווח ותאום בין גורמי החירום: מגן דוד אדום, כיבוי אש, צה"ל, משטרה/ משמר אזרחי, ומשרדי ממשלה
  •  סיוע לאותם גורמי חירום במשימתם
  • תחזוקת מקלטים ציבוריים ושיפור תשתיות (אוורור, מיזוג, איטום, אינסטלציה, תשתיות ומים)   
  • ארגון, אבטחה ותרגילים במוסדות חינוך ובדיקת היערכותם ומוכנותם לחירום
  • ארגון, הכנה ותרגול ועדות מל"ח ופס"ח
  • מתן שירות וטיפול מידי בבעיות המדווחות באמצעות המוקד העירוני/אפליקציה