מרכז עוצמה:

מרכזי עוצמה מכוונים לאנשים שעיקר קשייהם הם עוני ומצוקה כלכלית, ושהם מודרים ומתקשים למצות את זכויותיהם. מרכזי עוצמה מהווים מעטפת ארגונית מקצועית, הפועלת במחלקה לשירותים חברתיים שברשות המקומית ושבסיסה ערכי, ומכוונת לשילוב אנשים החיים בעוני ובהדרה באמצעות גישה שתפנית ומעצימה, הגברת ההשתתפות, מיצוי זכויות, זיהוי צרכים ומענים ושיפור השירות והיחסים בין עובדים סוציאליים ולקוחות.

מיקום מרכז עוצמה: במרכז הכפר בבניין עבדאללה נבואני

קהל היעד: תושבי הכפר ג'וליס, בגילאי 18 – 67.

השירות הניתן:

  • מיצוי זכויות תושבים
  • הכשרה והפעלת פעילים חברתיים ומתנדבים
  • צמצום תופעת העוני בקרב משפחות
  • ליווי בתהליכי מיצוי זכויות
  • הגברת התעסוקה בקרב תושבים
  • הפעלת מענים קהילתיים לקידום תהליכי מיצוי זכויות, העצמת תושבים, השתלבות בתעסוקה
  • הכוונה תעסוקתית
  • הפעלת סדנאות ופעילויות בנושאי: הכשרות מקצועיות, שיפור יכולת ההתמודדות עם חובות, ייעול יכולת ההתנהלות הכלכלית, הכנה לקראת השתלבות בשוק העבודה

 כיצד פונים:

פנייה ישירה למרכז או הפנייה דרך מחלקת הרווחה

צוות המרכז:

עו''ס מרכז עוצמה: לובנה חנג'ר

עו"ס מיצוי זכויות וקהילה: בושרה אבו ריש

מלוות עוצמה: שרה קשקוש

רכזת תעסוקה: מיסא הנו