חיזוק משאבי התמודדות היא תוכנית המופעלת תוך בתי הספר היסודיים ומטרתה בניית מסגרות קבועות לעבודה רגשית, שיאפשרו לילדים עיבוד של אירועים או תנאי חיים קשים ולחזק משאבי התמודדות. המסגרות הללו יתרמו לאיתור של ילדים הזקוקים לסיוע טיפולי נרחב ומעמיק יותר. קבוצות עבודה אלו או במקרים מיוחדים הסיוע פרטני, יהוו מענה טיפולי נרחב לילדים הנמצאים במצוקה. במסגרות אלו יינתנו טיפולים קבוצתיים באומנות לצד הדרכת הורים והדרכת צוות בית הספר. המשתתפים נבחרים לפי המלצות בית הספר וההתרשמות המקצועית של המטפלת.