על עסקים הפועלים בג'וליס או המבקשים לפעול בג'וליס , לעמוד בדרישות המלאות של כיבוי אש בנושא רישוי והפעלת עסקים

את הדרישות המלאות של כיבוי אש ניתן לקרוא כאן - לחץ כאן