ייעוד המרכז הקהילתי:

קיום פעילויות ויוזמות בתחומי החינוך הבלתי פורמאלי, העשרה, ספורט, תרבות וקהילה למטרת בינוי קהילה חסונה ואיתנה וחיזוק תחושת השייכות, המחויבות והמשמעות של התושבים בקהילה.

 

שם העובד/ת

תפקיד

מס' טלפון נייד

דואר אלקטרוני

סאפי סלאמה

מנהל

0526740214

[email protected]

אימאן הנו

אחראית מזכירות וגבייה ורכזת הגיל הרך

52-42236930

[email protected]

איימן נבואני

רכז תרבות, מוזיקה וקהילה

052-380-2183

[email protected]

עמירה נבואני

רכזת תכנית בנות בונות קהילה ומרכז נוער

053-8816801

[email protected]

וסים נבואני

מדריך במרכז הטכנולוגי

054-251-9661

[email protected]

 

 

מועדי קבלת קהל של המרכז הקהילתי:

ימים א'-ה': בשעות 09:00 – 13:00, 16:00-19:00