מחלקת הנדסה במועצה המקומית ג'וליס אמונה ואחראית על כל הקשור לבינוי ופיתוח עירוני וסביבתי ביישוב, תכנון, ליווי, ביצוע ותחזוקת תשתיות חדשות וקיימות, תכנון והקמת מבני ציבור ושיפוץ מבנים קיימים, תכנון ופיתוח כבישים, צמתים וחניונים, הכנת תכניות אב ליישוב, תכניות מתאר ותכניות מפורטות.

המחלקה חרטה על דגלה שירות לתושב מתוך ראייה כלל מערכתית, ששמה את התושב במרכז ואת האינטרס הציבורי באותה הנשימה, פיתוח המרחב הציבורי וקידום יישוב אשר עונה על צרכי תושביו הקיימים והעתידיים, הינה מטרת על של המחלקה, זאת בנוסף לתכלול, במידת הצורך, בין כל המחלקות הקשורות כגון חינוך, תרבות, ספורט, תיירות, רווחה, כספים ועוד.

מחלקת הנדסה מאוישת על ידי המהנדס סלימאן אבו חלא, ראש המחלקה, האדריכלית נדא ק'ואס נבואני, מנהלת פרויקטים במחלקה והארכיטקטית, מתכננת ערים גדיר הינו, עוזרת מהנדס וצוערת מטעם משרד הפנים.

בפני המחלקה עומדים אתגרים רבים ובעיות סבוכות, אך הצוות המקצועי עובד בנחישות רבה, במסירות ומקצועיות על מנת להביא פתרונות יעילים, מהירים ונכונים, תוך הקפדה בלתי מתפשרת על הסטנדרטים הגבוהים ביותר שקיימים. 

        ייעוד מחלקת הנדסה:

     ייזום, תכנון, ניהול וביצוע פרויקטים בתחום מבני ציבור ותשתיות והכנת תוכניות מתאריות ליישוב.

 

 

שם העובד/ת

 

תפקיד

 

מס' טלפון נייד / נייח

 

דואר אלקטרוני

 

 

מהנדס סלימאן אבו חלא

 

מהנדס המועצה

04-8837211

054-5601570

 

[email protected]

 

אדריכלית נדא ק'וואס נבואני

 

מנהלת פרויקטים

04-8837212

050-8695330

 

[email protected]

ארכ' ומתכננת ערים גדיר הנו עוזרת מהנדס המועצה

04-9007589

052-3841077

[email protected]
 

 

 

          מועדי קבלת קהל של המחלקה:

  • ימי ראשון  משעה 8:30 ועד 12:30
  • ימי שלישי וחמישי משעה 12:30 ועד 16:00
  • בימי שני ורביעי אין קבלת קהל