טיפולים קבוצתיים הינה מופעלת דרך המשרד לשירותים חברתיים אך לא בהכרח לצורכי שירותי רווחה, התוכנית מפעילה קבוצות טיפוליות בנושאים שונים שיקבעו ויובנו לפי הצורך של היישוב. לתוכנית יש מטרות שונות ומגוונות הנקבעות לפי סוג הקבוצה המתקיימת והצורך הקיים.

למידע נוסף יש לצור קשר עם מחלקת הרווחה והשירותים החברתיים ביישוב.