המועצה המקומית ג'וליס בהנחיית יו"ר הרשות משקיעה מאמצים בהיקף חסר תקדים בפיתוח היישוב ג'וליס

 

במהלך השנתיים וחצי האחרונות יצאו לפועל פרויקטים רבים בתחומי רחבים בכל היישוב. נוסף על זאת קיימים עוד פרויקטים רבים נוספים שנמצאים בשלבי התכנון, חלקם קרובים לתחילת ביצוע.

פיתחנו ותיקנו כבישים, הוספנו והרחבנו תשתיות, הקמנו מבנים ומרכזים חדשים, שדרנו תשתיות קיימות, בנינו ונמשיך לבנות למען כל תושבי ג'וליס ולמען היישוב.