מחלקת רישוי עסקים  במועצה מופקדת על יישום חוק רישוי עסקים, התשכ"ח 1968 (להלן – החוק), התקנות והצווים שהותקנו על פיו, המסדירים את נושא רישוי עסקים ברחבי המועצה. בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) תשע"ג 2013 נקבע אלו עיסוקים טעוני רישוי וכן "נותני אישור" המורשים לקביעת תנאים ברישיון עסק, בהתאם לאופי פעילות העסק.

החוק קובע כי: "לא יעסוק אדם בעסק טעון רישוי אלא אם יש בידו רישיון, היתר זמני או היתר מזורז לפי חוק זה ובהתאם לתנאיו...".המשמעות, שלא יפתח עסק ללא שהתקבל אשור הגורמים המוסמכים לפני פתיחת העסק. הליך רישוי עסקים הינו מורכב ועליכם לפעול להשגת אישורים מול מספר גורמים במקביל.

בעניין זה, בוצעה רפורמה ברישוי עסקים שמטרתה לשפר ולייעל את הליכי רישוי העסקים ולהקל ככל הניתן על בעלי עסקים ועל המעוניינים לפתוח עסקים חדשים.

פעלנו להוצאת מדריך ידידותי זה, הכולל בתוכו מידע, פרטים עיקריים הרלוונטיים להכרה והסדרת רישיון עסק.

מחלקת רישוי עסקים עומדת לרשותכם בכל שאלה והבהרה וכן במתן סיוע מקצועי וזמין לכל אורך הליך הרישוי עד לקבלת רישיון העסק.

בהצלחה רבה.

 

בברכה ,

סובח חסן

מנהל מחלקת שפ"ע ורישוי עסקים

048837220 | מייל: [email protected]

קבלת קהל, בתיאום מראש