הרכב הועדות – מועצה מקומית ג'וליס

נכון לספטמבר 2021

 

שם הועדה

יו"ר

חבר

חבר

חבר

חבר

חבר

מס' החברים

הנהלה

ויסאם נבואני

איאד קטיש

טארק שובאש

 

 

 

3

תחבורה ובטיחות

וג'יה אבו נג'ם

קינאן הנו

איאד קטיש

כמאל ח'רבאוי

 

 

4

מל"ח

ויסאם נבואני

איאד קטיש

קינאן הנו

סאמר הנו

 

 

4

ביקורת

סאלח כבישי

וג'יה אבו נג'ם

קינאן הנו

 

 

 

3

איכות הסביבה

איאד קטיש

קינאן הנו

סאמר הנו

 

 

 

3

סמים

סאמר הנו

ג'מאל בוז

כמאל ח'רבאוי

סמיר ח'שאן

וג'יה אבו נג'ם

 

5

הנחות

סמיר ח'שאן

כמאל ח'רבאוי

ג'מאל בוז

וג'יה אבו נג'ם

 

 

4

תמיכות

כמאל ח'רבאוי

קינאן הנו

סאמר הנו

איאד קטיש

ג'מאל בוז

 

5

חינוך ומעמד הילד

קינאן הנו

טארק שובאש

איאד קטיש

סאלח כבישי

ג'מאל בוז

 

5

שמות

סאלח כבישי

ג'מאל בוז

סאמר הנו

סמיר ח'שאן

 

 

4

מיגור אלימות

קינאן הנו

איאד קטיש

וג'יה אבו נג'ם

ג'מאל בוז

 

 

4

הנצחה

ויסאם נבואני

קינאן הנו

איאד קטיש

ג'מאל בוז

סאלח כבישי

 

6

בטיחות בעבודה

טארק שובאש

כמאל ח'רבאוי

קינאן הנו

איאד קטיש

 

 

4

מכרזים

וג'יה אבו נג'ם

סאמר הנו

סמיר ח'שאן

כמאל ח'רבאוי

ג'מאל בוז

 

5