שם העובד/ת תפקיד מספר טלפון נייד/נייח דואר אלקטרוני
עו"ד ויסאם נבואני ראש המועצה המקומית 054-2454242 [email protected]
קאסם נבואני מנהל הלשכה 054-690-0247 [email protected]
סאוסן הנו מזכירת ראש המועצה 04-8837200 [email protected]
ג'והרה טריף ע. ראש הרשות 04-8837201 [email protected]