הוצאות מחלקה

1.  מתאם ומקשר בכל תחום הקשור למקלטים ציבוריים, (תקציב הג"א)  אחזקה, תחזוקה, וקביעת צורך בהשלמת פער ובניית מקלט כולל הסבתם לדו-תכליתיים, מיפוי המקלטים.

 2. כתיבת נהלים לשע"ח והטמעתם כולל הדרכות קורסים והשתלמויות לבעלי תפקידים ברשות.

3.  הכנת מערך הסברה יישובי בשיתוף עם מנהל מידע לציבור בחירום.

4.   הערכות להפעלת מוקד מידע - 106 מתואם לצורך חירום.

5. נתוני אוכלוסייה  - הכנת תיק מודיעין, מאגרי מידע ועדכונם בשוטף, מיפוי תשתיות במרחב הכפר (גז, אנרגיה, מים, ביוב, מוסדות), בדגש על אוכלוסייה מיוחדת (רווחה).

6. ניהול מחסני החירום, שמירת כשרות מבצעית.

7. ארגון מכלולי רשות ומרכז הפעלה ממוגן, והפעלת חפ"ק נייד בשטח בצמוד למפקדת אירוע סיוע למשטרה / לצה"ל, באירוע רב נפגעים ו/או באסון המוני.

8. אחזקת מערכות צפירה/כריזה בכפר.

9. השתתפות בתרגלי חומ"ס ובכלל תרגול ברשות.