​שירות לבני נוער​​

מועצה מקומית ג'וליס מעניקה שירותי ייעו​ץ, הכוון וטיפול בבני נוער ובצעירים. 
המוטו שלנו הוא "לא לוותר על אף אחד ולא לוותר לאף אחד". 

השירות לבני נוער מיועד לנערים ונערות בסיכון ובמצוקה, בגילאי 12 עד 18 ולבני משפחותיהם, הזקוקים לייעוץ בתחומים שונים. 
השירותים המוצעים לבני הנוער ומשפחותיהם כוללים איתור, מניעה, טיפול ושיפור תפקוד אישי, חברתי, משפחתי ולימודי, וכמו כן טיפול במצבי סיכון, משבר וחירום. 

להלן פירוט היחידות המעניקות שירותים אלה:
יחידה לנערות - מטפלת בנערות בגיל ההתבגרות המתקשות במילוי התפקידים המקובלים על ידי בנות גילן בשל קשיים שונים אותן הן חוות. הטיפול בנערות
נעשה במסגרת פרטני​ת או קבוצתית, בהתאם לצורך.

יחידה לנערים - מטפלת בנערים בגיל ההתבגרות המתקשים במילוי התפקידים המקובלים על ידי בני גילם בשל קשיים שונים אותם הם חווים. הטיפול בנערים נעשה במסגרת פרטנית או קבוצתית, בהתאם לצורך. 

להלן פירוט הקשיים להם מוצע מענה במסגרת היחידות לעיל: 

 • ליקויים ביחסי משפחה
 • מצוקה אישית, לדוגמה סביב גיל ההתבגרות
 • הזנחה פיזית ורגשית מצד ההורים
 • הערכה עצמית נמוכה
 • שוטטות
 • בריחה מהבית
 • קושי בקבלת מרות
 • תפקוד לקוי במסגרת הלימודית, כולל אי ביקור סדיר או נשירה
 • פגיעה נפשית או פיזית מצד בני משפחה או זרים
 • קשרים חברתיים לא תקינים
 • שימוש בסמים
 • קיום יחסי מין ללא הבחנה
 • הפרעות אכילה, הריונות/ הפלות חוזרות (במסגרת היחידה לנערות). 

יחידה בחטיבות הביניים ובתיכונים - נותנת מענה נגיש וזמין לבני הנוער ומשפחותיהם, ולצוות החינוכי. המענה ניתן באמצעות התייעצות בעיתות משברים רגשיים נורמטיביים, מצוקה ואף במצבי סיכון.
יחידה לטיפול משפחתי - מתמחה במתן מענה טיפולי לבני הנוער ומשפחותיהם בנושאים שונים הקשורים לחיי המשפחה.  
צוות עו"ס חוק נוער - עו"ס לחוק הנוער הנו עובד סוציאלי, אשר קיבל מינוי משרד הרווחה לטפל בילדים ונוער בסיכון. סמכותו החוקית נובעת מכוח "חוק הנוער טיפול והשגחה" ומתוקף חוק העונשין בדבר חובת הדיווח. התערבות עו"ס לחוק הנוער נעשית כאשר קיים סיכון לשלומו של קטין, גיל 0 ועד 18.

התערבויות עו"ס לחוק הנוער הן טיפוליות, סמכותיות ונעשות במצבי קיצון אך ורק לאחר שמוצו כל האפשרויות הקיימות בקהילה. ההתערבויות כוללות:
 
 • מניעת התדרדרות במצבם של קטינים בסיכון.
 • העברת דיווח על חשד להתעללות בקטין למשטרה או לוועדת פטור על פי חוק העונשין (חסרי ישע)
 • הגשת תסקירים לבית המשפט לנוער.
 • התערבות לאור החוק או באמצעות החוק וחיוב משפחות וקטינים לשתף פעולה עם התכנית הטיפולית.
 • התערבות לצורך הגנה על קטין – לעו"ס חוק הנוער סמכות להוצאת צו חירום במצב של סכנה מידית.
 • אחריות טיפולית והוצאה לפועל של הוראות בית המשפט וביצוע תכנית הטיפול שנקבעה.
 • הפסקת הפגיעה, הגנה על הקטין והבטחת בריאות פיזית ונפשית של הקטינים.
 • מציאת פתרונות לסידור חוץ ביתי במצבים בהם יש להוציא את קטין מרשות הוריו וקיימת התנגדות של הקטין או הוריו.

ועדה לתכנון טיפול והערכה - מורכבת מצוות רב מקצועי אשר מתמחה במצבי סיכון של בני נוער. הוועדה אמונה על בניית תכנית התערבות המתאימה לצרכיהם של בני הנוער ומשפחותיהם.

בנוסף, מפעילה העירייה תכניות רבות ומגוונות המיועדות לאוכלוסיה זו, המפורטות בהמשך. השירות הניתן הינו דינמי וקשוב לצרכיהם של בני הנוער.

שירות לצעירים​ 

השירות לצעירים וצעירות ניתן לגילאי 18 עד 27, הזקוקים לסיוע וייעוץ בתחומי השכלה, תעסוקה, מיצוי זכויות, קיום פיזי, רווחה ובריאות רגשית, קשר עם המשפחה והקהילה. כמו כן, מפעילה העירייה דירות מעבר לצעירים וצעירות ותכניות מתאימות בתחומים הרלבנטיים.