ניתן לשלם עבור כל החוגים במחקלת הספורט בקישור הבא:

 

https://www.cityedu.co.il/Hugim/default.aspx?siteId=3&customerid=904850