תשלום ארנונה

מתוך הצורך והרצון לשפר את השירות לתושב, המועצה המקומית ג'וליס מאפשרת לשלם את חשבון הארנונה בכרט​יס אשראי ו/או דרך אתר האינטרנט ב​תשלום דו-חודשי, בעת קבלת שובר תשלום. 
כמו כן, מאפשרת ​המועצה להסדיר את התשלום באמצעות הוראת קבע בחשבון בנק/כרטיס האשראי, בתשלומים חודשיים או דו-חודשיים על פי בחירת התושב.

תשלום ארנונה בכרטיס אשראי באמצעות אתר אינטרנט:
תשלום ארנונה        

תשלום ארנונה בכרטיס אשראי באמצעות הטלפון

ניתן לשלם ארנונה בכרטיס אשראי במענה טלפוני במחלקת הגביה בימים א'-ה' בין השעות 08:00-16:00 בטלפון: 04-8837213

תשלום ארנונה באמצעות הוראת קבע ​דרך כרטיס אשראי​

  • תשלום ארנונה בהוראת קבע בכרטיס אשראי יבוצע בתשלומים חודשיים או דו-חודשיים בהתאם לבקשת התושב​ וכל עוד כרטיס האשראי בתוקף.
  • ​תשלום באשראי אינו מזכה בהנחה כלשהי בארנונה.
  • להצטרפות לשירות תשלום ארנונה בהוראת קבע יש לפנות למחלקת הגביה במועצה במייל: [email protected]  או בפקס: 04-8837221
  • בהסדר תשלומים ישא כל תשלום הפרשי הצמדה כמשמעם בחוק הרשויות המקומיות (​ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה), התש"מ - 1980.

תשלום ארנונה בהוראת קבע בחשבון בנק

  • תשלום ארנונה באמצעות הוראת קבע דרך חשבון הבנק יבוצע על ידי ניכוי חשבון הארנונה בבנק בתשלומים חודשיים או דו-חודשיים, בהתאם לבחירת התושב, ​צמודים למדד,​​ ב-15 או ב-16 לחודש.
  • תשלום בהוראת קבע יחסוך לכם כסף, זמן וטרחה - 2% הנחה למשלמים מראש באמצעות הוראת קבע בבנק.
  • החשבון יחויב במועד האחרון לתשלום.
  • בהסדר תשלומים ישא כל תשלום הפרשי הצמדה כמשמעם בחוק הרשויות המקומיות (​ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה), התש"מ - 1980.
  • ​הצטרפות לשירות זה הינה באמצעות ​מילוי פרטים באופן ידני בטופס ​הרשאה לחיוב חשבון בנק. את הטופס החתום על ידי הבנק יש לשלוח למחלקת הגביה במועצה במייל:  [email protected]  או בפקס: 04-8837221