מחלקת אכיפה – תביעה עירונית – מועצה מקומית ג'וליס

המועצה המקומית ג'וליס מקימה מחלקת אכיפה – תביעה עירונית שעיקרי פעילותה כלהלן:

  • מחלקת האכיפה מוקמת בעיקר בכדי להשליט סדר בכמה תחומים בתחום היישוב והכל לרווחת התושבים.
  • התחומים שמחלקת אכיפה תעסוק בהם הנם בעיקר שלושה תחומים;
  1. תחום התעבורה – בעיקר חניה בתחום הישוב, הסדרת כל כבישי היישוב במידת האפשר סימון חניה מאושרת עפ"י תוכנית מאושרת הכל לנוחיות התושב ומניעת חסמים ועיכובי תנועה מיותרים.
  2. תחום האשפה – בעיקר הסדרת כל עניין השלכת הפסולת הלא ביתית שמפונה ע"י קבלן, אכיפת עניין השלכת פסולת מסביב ליישוב ע"י עבריינים מנסים לכער את היישוב שלנו, בנוסף לפסולת בניין. הכל עפ"י הנורמות והתקנות של המשרד לאיכות הסביבה.
  3. תחום רישוי עסקים – הסדרת כל עניין רישוי העסקים ביישוב. הסברת מהות הרישוי וחשיבותו למבקרי העסקים ובעלי העסקים כאחד. אכיפה מסיבית לעסקים שלא ינקטו ו/או יסרבו לנקוט בהליכי רישוי על כל המשתמע מכך.
  1. המחלקה עדיין בשלבי הקמה עפ"י תוכנית מסודרת ומודרנית. ימסרו בהמשך עדכונים על עובדי המחלקה ושעות קבלת קהל הכל יפורסם בהתאם.
  2. ינקטו הליכי הסבר לתושבים בכמה אמצעים לפני האכיפה המעשית. יעשה פרסום בעניין.