תכנית שנועדה לחולל שינויי מקיף בהתמודדות של החברה הישראלית עם ילדים ונוער בסיכון ומשפחותיהם. התכנית עובדת בשיתוף פעולה מלא עם המחלקה לשירותים חברתיים.