תכנית נתיבים להורות

התכנית מתמקדת בשינוי ושיפור מערכת היחסים בין הילדים להוריהם, שיפור ב"איכות ההורות" ובמיומנות הוריות ושיפור תפקוד הילדים. תכנית ההתערבות האינטנסיבית ממוקדת בזמן, ותכלול לפחות 2 סוגי התערבויות טיפוליות במקביל, לכל המשפחה.

המטרות:

-צמצום ומניעת מצבי סיכון וסכנה של ילדים במסגרת המשפחתית

-שיפור רווחתם וביטחונם של הילדים והוצאתם ממעגל הסיכון

-שיפור תפקוד ההורים בטיפול ובהתייחסות לילד וחיזוק חוסנם כך שיוכלו לספק מוגנות וסביבה מיטיבה להתפתחות תקינה של הילדים

-שיקום מערכת היחסים בין הורים לילדיהם

-שיפור ברמת התפקוד של הילדים במישורים ההתפתחותיים השונים והשבתם למסלול התפתחותי תקין

-צמצום ומניעה של הצורך בהוצאה לטיפול במסגרת חוץ ביתית

-המרכזים והנתיבים להורות יהוו משאב מקצועי לקהילה ולנותני שירותים לפעוטות, ילדים ומתבגרים בסיכון

מיקום: בית העם – קומה 3.

אוכלוסיית היעד: ילדים עד גיל 18 במצבי סיכון הוריהם, אשר ההערכה היא כי הטיפול במסגרת יאפשר לשפר את התפקוד ההורי ואת הקשר בין ההורים לילדים.

צוות העובדים:

 עו''ס: ג'נאן אשקר

מטפלת באומנות: רואנד מאדי