תכנית נושמים לרווחה במרכז עוצמה

שיפור מצבן של משפחות החיות בעוני בתחומי חיים שונים, וליצירת שינוי במצבן באמצעות הקמת מערך מענים ייעודי במחלקה לשירותים חברתיים ביישוב.

קהל היעד: משפחות המטופלות במחלקות לשירותים חברתיים, המתמודדות עם עוני הכולל חסך חומרי, חסך בהזדמנויות וחסך בהון הסימבולי. חסכים אלה מתבטאים, בין היתר, במצוקה כלכלית וקושי בסיפוק צרכים בסיסיים, בהדרה חברתית על רקע המצב הכלכלי, בריבוי חסמים וקשיים במיצוי זכויות מול מוסדות ושירותים ועוד.

דרכי פעולה וסיוע:

  • מיצוי זכויות
  • הכוונה תעסוקתית
  • השתלבות בלימודים והכשרות מקצועיות
  • סיוע כלכלי לפיתוח תעסוקתי
  • ליווי אינטנסיבי
  • התערבות ממוקדת מטרה
  • שילוב בקהילה
  • פעילויות העצמה פרטניות, קבוצתיות וקהילתיות

צוות נושמים לרווחה:

  • עו''ס נושמים: לובנה חנג'ר