תכנית "בשביל" 

מעורבות חברתית משמעותית - תוכנית בשביל מציעה לבתי-ספר תיכוניים תוכנית דו-שנתית המסייעת בהכנה, בליווי ובפיקוח על ההתנדבות של תלמידי בית הספר במסגרת "התוכנית להתפתחות אישית ומעורבות חברתית". מטרתה של התוכנית היא מימוש מיטבי של הפוטנציאל החינוכי-חברתי הגלום בתכנית להתפתחות אישית ומעורבות חברתית, הן לטובת התלמידים המתנדבים והן להגשמת המטרות החברתיות בהן הם עוסקים. מופעלת על ידי האגודה להתנדבות.