תכנית אחריי

לנוער מוביל שינוי, עמותה חינוכית חברתית, שהוקמה בשנת 1997  שמטרתה לטפח מנהיגות צעירה ולפתח מעורבות חברתית בקרב בני נוער בפריפריה הגאוגרפית והחברתית בישראל, ולקדם שוויון הזדמנויות לכל נער ונערה. התנועה הוקמה כיוזמה של תנועת "דור שלום", בעקבות רצח רבין.

קבוצות פועלות בגוליס:

  1. אחריי לצבא- מדריך ויאם עבאס

מטרת התכנית להכין את החניכים והחניכות לשירות מיטבי בצה"ל, בדגש על פיקוד וקצונה ותפקידי הדרכה, מתוך תחושת מסוגלות ואחריות כלפי החברה הישראלית. אנו רואים בגיוס לצה"ל כתחילתו של מסע לשירות ותרומה למדינה ולקהילה. כלל החיילים בוגרי אחריי מצטרפים עם גיוסים לארגון הבוגרים, ממשיכים להיות חלק מהמשפחה ובעתיד אף הופכים להיות חלק מהובלת הקבוצות.

  1. אחרייטק- מדריך ריאן טרודי

מטרת התכנית ללמד בני נוער יזמות וטכנולוגיה לצד לקיחת אחריות על עתידם, על סביבתם ולהכין אותם לשירות צבאי טכנולוגי. התכנית פועלת בשיתוף פעולה עם עשרות רשויות בארץ, ובמהלכה בני הנוער ילמדו יזמות וטכנולוגיה, סייבר, תיכנות ובינה מלאכותית לצד פעילות חברתית וערכית: הקמת פרויקט למען הקהילה, גיבוש קבוצתי וסדרות שטח.