תכנית אור היא תכנית התערבות רב תחומית מקיפה ואינטנסיבית לילדים, הורים וצוות חינוכי, הפועלת במסגרות חינוכיות לגיל הרך

 מטרות התכנית

ברמת הילד:  הילדים המשתתפים בתוכנית יצמצמו את הפער ההתפתחותי שנוצר עקב החסך הסביבתי. הילדים ירכשו מיומנויות בסיס  בתחום התקשורת, השפה ויכולת חשיבה ויפתחו יכולות עיבוד והבעה רגשית ,יחוו חוויות של הצלחה ויבססו תחושת מסוגלות עצמית.

ברמת ההורים: ההורים יכירו את תחומי היכולת של ילדם, יפתחו מעורבות בהתפתחות הילדים, יקיימו קשר עם המסגרת החינוכית וירכשו יכולת להתמודד עם קשיים חינוכיים במסגרת הבית. 

ברמת הצוות החינוכי: הגננות יפעילו תכנית המשך לילדים המשתתפים בתוכנית במסגרת הגן.

 

אופן התקשרות

יש לפנות לגננות לבדיקת התאמת ילדיכם לתוכנית.