​​במקרה שמתקבל דוח ליקויים מפורט מאחד מנותני האישור הקבועים בחוק - משרד הבריאות, שירותי כבאות, איכות הסביבה, משרד הכלכלה וכדומה, באחריות בעל העסק לתקן אותם במלואם, ולדווח על התיקונים כמפורט להלן: 

 

  • ליקויים בתחום משרד הבריאות - על בעל העסק להעביר מכתב המפרט את אופן תיקון הליקויים על פי הסעיפים המצויינים בדוח הליקויים של משרד הבריאות (למשל: הותקן מנדף, הוחלפו קרמיקות שבורות וכדומה). תברואן האגף יבצע ביקורת חוזרת בעסק. במידה והליקויים אכן תוקנו במלואם, ישלח התברואן בקשה חדשה לרישיון עסק למשרד הבריאות
  • ליקויים או השלמת דרישות של שירותי הכבאות - על בעל העסק להעביר ישירות לשירותי הכבאות התייחסות לליקויים, בצירוף מסמכים המעידים על כך (למשל אישור התקנת ספרינקלרים, תמונה על התקנת שילוט נדרש וכדומה)
  • ליקויים אשר התקבלו מיתר נותני האישור (אגף איכות הסביבה, משרד הכלכלה, משרד החינוך וכדומה) - על בעל העסק להעביר מכתב מפורט המעיד על תיקון הליקויים ישירות לגורם המאשר הרלבנטי. את העתק המכתב יש להעביר לאגף רישוי וקידום עסקים. 

במידה ואכן תוקנו הליקויים, ישלח ​הגורם המאשר אישור לאגף רישוי וקידום עסקים, המעיד כי התיקונים בוצעו בהתאם לדרישות.​