אחד היעדים המרכזיים ובעדיפות גבוהה שהמועצה המקומית ג'וליס הציבה בפני עצמה הוא השירות לתושב.
בראייתנו, שיפור השירות לתושב והנגשתו באופן שקוף ומלא באמצעות אתר האינטרנט של המועצה הוא אבן דרך חשובה בתהליך הכולל של שיפור השירות לאזרח.

המועצה מאמינה כי בדרך זו התושב ירגיש את עצמו במרכז, יהיה חשוף לפעילות המועצה בכל המישורים ויהיה שותף בעשייה של המועצה להשגת היעדים המרכזיים שלה - שיפור והעלאת איכות החיים ביישוב תוך מתן השירות הטוב ביותר לתושב.