תיאור תפקידים ותכניות פיתוח של הצוות החינוכי בגני הילדים של המועצה​

תפקיד​​ תיאור התפקיד
​גננת (מנהלת הגן)

​ניהול הגן על כל היבטיו, הפיזיים והפדגוגיים ואחריות על שלומם של הילדים, בטחונם ובטיחותם.
כמו כן, דאגה לרווחת הילדים, ההורים והצוות, אחריות על דרכי עבודה מעקב והערכה.

​גננת מובילה

​​ליווי הצוותים החינוכיים וסיוע במתן מענה לצורכי הילדים והצוות.
כמו כן, אחריות על מעגלי תמיכה מקצועית לגננת הנמצאים באותו אזור גאוגרפי,
דאגה לשיפור ולקידום ההתפתחות האישית והמקצועית של צוותי הגנות.

​סייעת

​שותפות מלאה לנעשה בגן, מילוי תפקיד ארגוני ופדגוגי בהנחיית מנהלת הגן וכן בכפוף לתכנית העבודה של הגן
ולמדיניות הרשות המקומית ומשרד החינוך.
תפקידה של הסייעת וסדר יום עבודתה מתבצע על פי חוזר מנכ"ל מרכז השלטון המקומי מס' 387 מיולי 2001.

  • בגנים לגילאי 4-5 - יש גננת וסייעת
  • בגנים לגילאי 3-4, החל מ-30 ילדים ומעלה - יש גננת​ ו-2 סייעות​
​סייעת רפואית

​משרד החינוך מעניק תמיכה של סייעת רפואית לילדים בעלי צרכים ייחודיים, בתחום הבריאות, במסגרת הגן המועצתי.
ליווי הילדים בגן, במהלך יום הלימודים, תוך שיתוף פעולה עם הצוות החינוכי בגן. 
הסייעת הרפואית פועלת בשגרה ובמצבים קיצוניים על פי ההנחיות הפרטניות של הרופא המומחה
ובהתאם להדרכה שקיבלה מהצוות הרפואי במרפאה שבה הילדים מטופלים.

במהלך תקופת הרישום לגן העירוני, יש לציין את הצורך בסייעת רפואית ולמלא טפסים בהתאם.​
קישור לחוזר מנכ"ל באתר האינטרנט של משרד החינוך​ - "סייעות רפואיות בחינוך הרגיל" >>נפתח בחלון חדש

​צוות רב מקצועי​ ​מפקחים, מדריכים, יועצים חינוכיים, גננת מובילה, פסיכולוגים, צוותים של תכניות חינוכיות.
תפקידם לקדם את העשייה החינוכית בגן, במהלך יום הלימודי​ם.

 

​תכניות הכשרה ופיתוח לצוותי ההוראה

  • תכנית "הכשרת גננת - הגן הדיגיטלי"

תכנית ייחודית בשיתוף משרד​ החינוך, להשתלמות עבור כל הגננות (לגילאי 4-5)​ בנושאים הקשורים לתקשוב, מיומנויות המאה ה-21 ופיתוח אוריינות טכנולוגית דיגיטלית. הידע שנרכש בהשתלמות מיושם, במהלך השנה, בפדגוגיה בגן עם הילדים.

  • בית ספר לסייעות 

תכנית לפיתוח צוותי הסייעות בגני הילדים המועצתיים. כל סייעת שמשתלבת במערכת החינוכית  נדרשת ללמוד 270 שעות בפריסה על פני שלוש שנים בבית ספר לסייעות.
תכנית הלימודים כוללת היבטים התפתחותיים של ​הגיל הרך, שילוב ילדים בעלי צרכים מיוחדים, בריאות ובטיחות בגן, ספרות ילדים, פעילות גופנית בגן, תזונה וחינוך להרגלים, שפה ואוריינות, חינוך לאמנות, חינוך סביבתי, שילוב המחשב בגן ועוד.