פרלמנט נערות- "כל קולך"

פיתוח דימוי עצמי חיובי והכרה ביכולות הטמונות בכל נערה.  העלאת מודעות עצמית וצמצום השפעה חברתית בקבלת החלטות.  פיתוח מוטיבציה לביצוע פעילות מנהיגות במרחב הציבורי. מנחה ענאן קטיש- תלמידות כיתה י.