מובאים כאן לעיונכם פרוטוקולי ועדות התקשרות לשירותי הסעה מטעם המועצה המקומית ג'וליס.