עבודה קהילתית ומסגרות התנדבות

קידום, חיזוק ופיתוח אוכלוסיות השונות, העצמת הקהילה המקומית הגברת המעורבות של התושבים למען יצירת חברה אכפתית, אטרקטיבית, יצרנית ותורמת. הגישה הקהילתית שמה דגש על פיתוח שירותים בהתאם לצרכי הקהילה תוך שאיפה לשיתוף מרבי של התושבים בתכנון וביצוע התוכניות.

במחלקת הרווחה צוות קהילתי:

  • עו''ס שדא ביסאן
  • עו''ס בושרה אבו ריש

במהלך השנה יפורסמו מס' פרוייקטים קהילתיים למען הכפר.

יחידת התנדבות:

יחידות ההתנדבות הרשותיות הן מרכזים מקצועיים לניהול תחום ההתנדבות ברשות המקומית. המרכזים עוסקים בהעלאת מודעות להתנדבות, מתן סיוע וליווי מקצועי למפעילי מתנדבים ברשות, גיוס והשמת מתנדבים וייזום פרויקטים התנדבותיים - למען חיזוק הקהילה.

רכזת מתנדבים במחלקת הרווחה: אדאב עאמר