תפקיד שם מלא דוא"ל טלפון
ראש המועצה עו"ד וסאם נבואני [email protected]

04-8837201

מזכירת ראש המועצה גברת סאוסן הנו [email protected] 04-8837200
מנהל לשכת ראש המועצה מר קאסם נבואני [email protected] 04-8837203
מנהל הרכש מר פזע עאמר  [email protected] 04-8837202
מזכיר/מנכ"ל המועצה עו"ד זיאד הנו [email protected] 04-8837204
מנהל מעקב ובקרה מר אנואר נבואני [email protected] 04-8837205
מהנדס המועצה אינג' סלימאן אבו-ח'לא [email protected] 04-8837211
מנהלת פרויקטים במחלקת הנדסה הנדסאית נדא ק'ואס נבואני [email protected] 04-8837212
גזברית המועצה רו"ח בדיעה אבו-לטיף [email protected] 04-8837208
מזכירת גזברית ומהנדס המועצה גברת יסמין ח'שאן [email protected] 04-8837210
מנהלת חשבונות גברת לולו הנו שובאש [email protected] 04-8837207
מנהלת חשבונות גברת מאיה נבואני נג'ם [email protected] 04-8837206
עוזר גזברית מר סאלח ח'יר [email protected] 04-9007583
מנהל מחלקת שפ"ע מר חסן סובח [email protected] 04-8837220
ממלא מקום מנהל מחלקת חינוך מר סעיד חג'לה [email protected] 04-8837217
מזכירת מחלקת חינוך גברת אזדהאר נבואני [email protected] 04-8837222
קב"סית מחלקת חינוך גברת תמג'יד חלא [email protected] 04-8837580
קב"ט מר מחמד סובח [email protected] 04-8837218
מנהל מחלקת רווחה מר האדי עזאם [email protected] 04-8837223
מזכירת מחלקת רווחה גברת מייסון שובאש [email protected] 04-8837225
עובדת סוציאלית גברת ג'ומאנה אבו-ריש [email protected] 04-8837581
עובדת סוציאלית גברת מהא הנו [email protected] 04-8837226
עובדת סוציאלית גברת שד'א ביסאן/גברת נאהד ק'ואס [email protected] 04-8837228
מנהלת מרכז עוצמה גברת לובנה חנג'ר [email protected] 04-8885509
עובדת סוציאלית גברת בושרה אבו-ריש [email protected] 04-8885512
רכזת תעסוקה גברת מייסה הנו [email protected] 04-8885511
מלוות משפחות בתכנית "נושמים לרווחה" גברת ענת מאדי הנו    04-8885514
מלוות משפחות בתכנית "עוצמה" גברת שרה ח'נג'ר ק'שק'וש [email protected] 04-8885510
מנהלת כותר הפיס גברת לובנה ק'ואס הנו   04-8439801
מנהלת מחלקת הנוער הבלתי פורמלי גברת רינה נבואני [email protected]  
רכזת נוער גברת תגריד הנו [email protected] 054-3328596
מנהל מרכז צעירים מר שוק'י עאמר [email protected] 054-3113414
היועץ המשפטי למועצה עו"ד אמיר כבישי [email protected] 04-9566111
מוקד עיר ללא אלימות מוקדנים/יות במשמרות [email protected] 04-6030382/3
מנהל עיר ללא אלימות מר זאהר אבו-ח'לא [email protected] 04-6030393
מוקד מועצה מקומית ג'וליס מוקד מועצה מקומית ג'וליס   04-8837210