מועצה מקומית ג'וליס שמה למטרה מתן איכות חיים לכלל התושבים המבוסס על עקרונות של ערכים חברתיים וביניהם צדק ושוויון חברתי, תוך נטילת אחריות ושימת דגש על מקומות ציבוריים נגישים ומתן שירות נגיש לכלל התושבים ולאנשים עם מוגבלות בפרט.

נגישות עירונית משמשת כמנגנון המורכב, מממונה על הנגישות העירונית ומורשי נגישות מתו"ס (מבנים תשתיות וסביבה) ומורשה נגישות שירות.
מנגנון זה נותן מענה ליישום "חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות" על כל תקנותיו​.

​פרסום חוק שיוויוןנפתח בחלון חדש זכויות לאנשים עם מוגבלות | אתר נציבות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות​נפתח בחלון חדש

תחומי פעילות

 • ​ניהול מערך עירוני ליישום הנגישות על פי החוק, לרבות היערכות תקציבית
 • ביצוע סקרי נגישות על פי התקנות השונות
 • גיבוש והכנת תכניות עבודה רב שנתיות
 • טיפול בבקשות לפטור במסגרת היתרי בנייה
 • הטמעת עקרונות הנגישות בכל התחומים והפרוייקטים השונים
 • מתן הנחיות ביצוע לגורמי עירייה שונים, על פי החוק
 • פיקוח ובקרה על ביצוע התאמות הנגישות
 • מתן ייעוץ, מידע והנחיות לגורמים שונים כולל מתכננים/ יזמים
 • תיאום ושיתופי פעולה עם גורמים ממשלתיים ועירוניים ליישום חוק הנגישות
 • מתן מענה לפניות ציבור באמצעות דוחות ביצוע (כולל תכניות והנחיות ביצוע)
 • פרסום מידע לציבור
 • כינוס ועדת נגישות עירונית