משפחתונים: 11 משפחתונים בכפר ג'וליס, מופעלים באמצעות המחלקה לשירותים חברתיים של הרשות המקומית.

השירות: משפחתון הנמצא בפיקוח משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים הוא מסגרת טיפולית חינוכית לקבוצה של עד 5 תינוקות או פעוטות בגילאי 3 חודשים עד 3 שנים, ילדי אימהות עובדות / לומדות או ילדים המוגדרים כילדים בסיכון. המשפחתון פועל בביתה של המטפלת בפיקוח ובהנחיה של רכזת המשפחתונים ברשות המקומית.

ההרשמה למשפחתון:   

  • ילדי אימהות עובדות ולומדות נעשית ע"י פנייה לרכזות המשפחתונים.
  • ילדי הרווחה משובצים למשפחתונים דרך העובד הסוציאלי המטפל בתיק המשפחה.

רכזת משפחתונים מטעם מכללת סכנין: דלאל הינו