מעורבות חברתית והשפעה

  •  מרכז הצעירים פועל לאיתור ותמיכה בקהילות צעירות ביישוב

  • תמיכה מקצועית במיזמים חברתיים צעירים אשר רוצים לפתח את המיזם הבא שלהם

  • ליווי והפעלת הצעירים ביוזמות שונות בקהילה