מעגלי צעירים/ות 18-25: בשלבי הקמה - צעירים במצבי סיכון בני 18–25 הסובלים ממחסור או מצוקה מתמשכים באחד או יותר מתחומי החיים האלה: השכלה, תעסוקה ומיומנויות; רווחה ובריאות רגשית; קיום פיזי, בריאות ומוגנות; השתייכות חברתית ומשפחתית.

מטרת התכנית: לקדם את מיצוי הפוטנציאל האישי של צעירים וצעירות במצבי סיכון ולקדם את השתלבותם בחברה ואת תרומתם לקהילה תוך השגת עתיד בטוח ברמה האישית, המשפחתית והתעסוקתית. תוכנית יתד מיועדת לקדם צעירים בארבעה תחומי חיים: השכלה, תעסוקה ומיומנויות; רווחה ובריאות רגשית; קיום פיזי, בריאות  ומוגנות; השתייכות משפחתית וחברתית.