ימים ראשונים בגנים של המועצה

לילד העושה את צעדיו הראשונים במערכת החינוך הפורמלית, הכניסה לגן הילדים היא צעד חשוב ומשמעותי בשרשרת ארוכה של מעברים אותם יחווה במהלך גדילתו ועשויים להשפיע על איכות השתלבותו במערכת החינוך בעתיד.

הכניסה לגן הילדים מהווה שינוי משמעותי עבור ילדכם מלווה בהתרגשות ובחששות, זהו גם מפגש ראשון עם המסגרת החינוכית הממלכתית.

תקופת המעבר לגן הילדים רצופה חוויות חדשות לילדים ולהוריהם: היכרות עם סדר היום וארגון הגן, מפגש עם ילדים חדשים ומשפחותיהם, התקשרות לגננות ולסייעות ולמידת הכללים והפעילויות של הגן. בתהליך ההסתגלות יש עליות וירידות, ואך טבעי הוא שנדרש לכל ילד פרק זמן, לעתים קצר ולעתים ארוך יותר, כדי להתאקלם. שיתוף פעולה וחיזוק הקשר בין הצוות החינוכי של הגן לבין משפחות הילדים תורם לקידום ההתפתחות של הילדים, להגברת ביטחונם העצמי ולהסתגלותם המיטבית.

ההורים שותפים להתפתחות חשובה זו, עם כניסת הילד למסגרת החינוכית ועליהם לאפשר לילד הרך לרכוש ביטחון בהתרחקותו מהם בתהליך הפרידה, להתפעל מצמיחתו ולעודד בהתנסויות החדשות. על ההורים להוות עבור ילדם מקור לתמיכה סבלנית ולחיזוק כאשר מסתמנים קשיים בשלב המעבר.

עו​דדו את הילד בשיחות מקדימות לקראת כניסתו לגן הילדים. חשוב שתהליך ההסתגלות לגן יהיה הדרגתי, ולכן עליכם ההורים להיערך לאפשרות שהייה עם ילדכם בגן בימים הראשונים.

חזרה לשגרה: איך חוזרים מחופשת הקיץ הישר לשגרת הלימודים?

החופש הגדול מזמן עבור ילדינו יציאה מהשגרה בכל המובנים. החזרה לשגרת הלימודים, ובמיוחד למסגרת גן חדשה, מאופיינת בחוסר ודאות וחששות. "
איך צולחים את המעבר על הצד הטוב ביותר? איך חוזרים לשגרת הלימודים ונפרדים מהחופש הגדול?
 

ילדים לא גמולים בגני הילדים

ישנה חשיבות רגשית וחברתית לעובדת היות הילד גמול (שולט בצרכיו) בכניסתו לגן המועצה.
אם הילד אינו גמול, יש לסיים את תהליך הגמילה עד לתחילת שנת הלימודים, או לכל המאוחר כחודש לאחר תחילת השנה.