המחלקה לשירותים חברתיים – ג'וליס, מפעילה מסגרות טיפוליות לילדים בגילאי 6-12, לאחר שעות הלימודים.

השירות: המועדונית הטיפולית היא מסגרת חינוכית - טיפולית משלימה הפועלת לאחר שעות הלימודים, שלושה ימים בשבוע. החניכים במועדונית מקבלים טיפול אישי קבוצתי לשיפור קשריהם החברתיים והמשפחתיים, העשרה לימודית-חברתית, סיוע בהכנת שיעורי הבית וארוחה חמה. כמו כן עובדי המועדונית מטפחים את הקשר שבין ההורים למועדונית ואת הקשר שבין ההורים לילדיהם.

המטרות: שיפור תהליך החברות של הילדים, חיזוק ביטחונם האישי, שיפור תפקודם האישי, החברתי והלימודי, שיפור מערכת היחסים שבין הילדים ולהוריהם, מניעת סידור חוץ ביתי.

השיבוץ למועדונית נעשה ע''י עו''ס המשפחה לפי הקריטריונים הנדרשים.

צוות העובדים במועדונית:

עו''ס: רגדה אל-שיח'

מדריכה: ג'מילה עאמר

אם בית: אמתיאז נבואני

 

מיקום: בית העם קומה 3