בג'וליס פועלות  2 מועדניות ביתיות, מופעלות באמצעות המחלקה לשירותים חברתיים של הרשות המקומית. 

השירות: מועדונית ביתית היא מסגרת חינוכית-טיפולית משלימה, לאחר שעות הלימודים, לילדים בגיל הגן ובית- הספר (בני 3–12) אשר נמצאים בטיפול רשויות הרווחה והמחלקות לשירותים חברתיים. המועדונית מתקיימות בבית המפעילה, אם המשפחה והיא עובדת באופן ישיר עם הילדים. מטרות המועדונית הביתית הן שיפור תפקודם האישי, החברתי והלימודי של הילדים, תוך מתן מענה טיפולי-חינוכי על צורכיהם במסגרת הקהילה והימנעות מסידור חוץ- ביתי.

 המועדניות מיודעות  לילדים בני 12–6 ומועדונית לילדים בני 3-6.