המחלקה למאבק באלימות, סמים ואלכוהול פועלת להתמודדות עם נגע האלימות הסמים ונזקי האלכוהול, כתנאי לקיום חברה ברי​אה ולאיכות חיים טובה וכן למען יצירת אקלים יישובי המקדם ערכים של כבוד הדדי, סובל​נות, הידברות, משא ומתן, שמירה על זכויות האדם וחברה השוללת התנהגויות סיכון.

המחלקה למניעת אלימות, סמים ואלכוהול מקדישה מאמצים רבים בהרחבה והעצמת פעילויות ותכניות מניעה ​במסגרות חינוכיות ובקהילה.​

מטרות:

 • ​​​יצירת  תחושת מוגנות וביטחון בקרב ציבור התושבים
 • מניעה והסברה בקרב בני נוער בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי
 • פיתוח מודעות הורית וקהילתית השוללת אלימות סמים ואלכוהול
 • שותפות עם גורמים מקצוע בכפר  וגורמי חוץ למען קידום הפעילות והובלת מדיניות אחידה
 • מימוש תכניות למניעת אלימות ושימוש לרעה בסמים ואלכוהול
 • צמצום אלימות, פשיעה​ וונדליזם
 • ​תכניות במערכת ​​הח​​ינוך הפורמלי
 • ​​​תחום המוגנות המושקע בחט"ב ותיכון ​
 • הרצאות מידע בנושא: אלימות, סמים, אלכוהול סוגים השפעות וסכנות לתלמידי תיכון
 • מאו''ר - למניעת אלימות ובריונות ברשת

 

תכנית מדריכי מוגנות

הרשות למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול משלבת בבתי הספר תכנית מדריכי מוגנות, אשר מסייעת למערכת החינוך להתמודד עם אלימות והתנהגויות אנטי-חברתיות המתרחשות בין כותלי בית הספר. המדריך מגביר את תחושת הביטחון של התלמידים, ליצירת תנאים המאפשרים סביבת לימודים בטוחה.
מדובר בפרויקט ארצי להגברת תחושת הביטחון והמוגנות במסגרת אקלים בית הספר. בכפר ג'וליס הפרויקט מוטמע ב- בחטיבת ביניים ותיכון. המדריך מהווה "אוזן קשבת" לתלמידים, מוביל קבוצות מנהיגות, להעצמה והגברת המודעות בנושא האלימות בבית הספר.​

מדריך מוגנות: איאד סאלח

 

תכניות בתחום התמכרויות​​

השירותים כוללים:

 • ​​​איתור מכורים בכפר והפנייתם למרכזי גמילה
 • ליווי בסיום האשפוז והמשך טיפול מול גורמי הרווחה
 • סדנאות והרצאות בתחום