• לפני שאתם שוכרים/רוכשים עסק ללא רישיון, מומלץ לבדוק  במחלקת רישוי עסקים את החובה להוציא רישיון עסק,  בהתאם לאופי פעילות העסק ובהתאם לצו רישוי עסקים.
  • מומלץ לבדוק היטב  מראש ובטרם התקשרותכם בהסכם את העסק, מיקומו, גודלו,  מבנהו ומכלול התשתיות. מוצע כי טרם פתיחת העסק, תפנו ליחידה לרישוי עסקים להגשת "בקשה לחוות דעת מקדמית" במסגרת זו תקבלו כל הפרטים הנחוצים לפתיחת העסק. הדבר יסלול את הדרך לקבלת רישיון עסק.
  •  ארובה לבתי אוכל  הינה תנאי הכרחי להסדרת רישיון העסק ומותנית בקיומו של היתר בניה לארובה. על כן יש לבדוק מראש האם הארובה הקיימת בעסק אושרה בידי הוועדה לתכנון ובניה ועל ידי גורמי איכות הסביבה.
  •  יובהר כי עסק הפועל ללא רישיון ובניגוד לחוק,  חשוף לאכיפה מנהלית ופלילית שסופה בסגירת העסק ובהטלת קנס כספי ואף הרשעה בפלילים ומכאן החשיבות בתכנון נכון של הדברים מראש על מנת להימנע מכל אלה ולוודא שהמשאבים אותם השקעתם בהקמת העסק לא ירדו לטמיון.
  • להגשת בקשה לקבלת רישיון עסק יש להיעזר ב"בעל מקצוע מוסמך" כהגדרתו בחוק בהכנת תוכניות העסק ובתכנון העסק. יש גם משרדים העוסקים בתחומי ההנדסה ומתמחים בהגשת בקשה לרישיון עד גמר התהליך. יש להשוות בין בעלי המקצוע. בקשו המלצות מחברים ומעסקים דומים והקפידו שבעל המקצוע התמחה בעסק דומה בגודל ובמורכבותו.
  •  את עסקי הבילוי יש להקים במקומות ללא גרימת מטרדים לסביבה.

 

הצלחתכם  בניהול  התקין של העסק חשובה לנו מאד.