גני ילדים

גן הילדים הוא המסגרת החינוכית - הלימודית הראשונה, שמטרתה לקדם ולעודד את יכולותיהם הקוגניטיביות, הרגשיות, החברתיות והמוטוריות של הילדים בגיל הרך, ​להקנות להם ערכים, ידע ומטען תרבותי ולעצב עמדות אינטלקטואליות.​

המועצה המקומית ג'וליס, בשיתוף עם משרד החינוך ומשרד הבינוי והשיכון מטפחת את החינוך הערכי ואת ​המעורבות ההדדית, תוך ביסוס הנרטיב היישובי המשותף. יחד יוצרים מרחב חינוכי-יישובי עדכני, תואם את רוח המאה ה-21, אשר הערכים המובילים בו הם שוויון הזדמנויות, בחירה, עידוד היוזמות החינוכיות ופיתוח היצירתיות. מרחב זה כולל שותפויות מתוך מטרה לכוון​ לשיפור ולהתפתחות גני הילדים ביישוב.​​​

בשנת הלימודים תשפ"ב פועלים בג'וליס 8 גנים הכוללים 228 לדים בגילאי 3-6.  4 גני טרום חובה הכוללים 120 ילדים ו- 4 גני חובה הכוללים 120 ילדים.

נוסף על זאת, יש בג'וליס עוד 3 גנים פרטיים המכילים 86 ילדים.

השנה חנכנו את המרכז לגיל הרך שנמצא בבית העם, המרכז מספק שירותי העשרה וטיפול רגשי לגני הילדים.

הלמידה והחניכה בגני בגני הילדים בג'וליס עוצבו ונבנו באופן שיעניק את מלוא ההזדמנויות לילדים וכוללים את הנושאים הבאים: 

  • הקנייה וביסוס של כישורי חיים והרגלים​
  • פיתוח הגוף והתנועה של הילדים​
  • טיפוח רגשי והתנסות חברתית​​
  • טיפוח אינטלקטואלי והקניית ידע​​
  • משחק חופשי והבעה בחומרים
  •  פעילות לימודית-חברתית מתוכננת​
  •  טיפוח מוטוריקה גסה ועדינה