מחלקת חינוך בלתי פורמלי

בג'וליס הראייה החינוכית היא ראייה הוליסטית, כלומר מרגע הגעת החניך או החניכה לגיל היסודי הם מוזמנים להיכנס אל מערך מכיל של מחנכים ומחנכות שמקיפים את הילדים ברוב שעות היממה. למעלה מ80 אחוז מילדי המועצה וכ-50 אחוז מבני ובנות הנוער במועצה בוחרים ובוחרות לקחת חלק יומיומי בפעילות החינוך הבלתי פורמלי ביישוב.

יעדי המחלקה:

  • מתן מענה חינוכי, חברתי וקהילתי במסגרת זרם בלתי פורמלי לילדים, לנוער ולצעירים בג'וליס.
  • להוות גוף מקצועי להקמה, הנחיה, הדרכה ולליווי תחום החינוך הבלתי פורמאלי, מערכות החינוך וממלאי תפקידים בקהילות ובכללם תנועות הנוער.
  • להוביל ראייה הוליסטית סביב ילדים, נוער וצעירים תוך תכלול ושיתופי פעולה בין הגורמים במרחב, כולל הובלת תחום המניעה, ההסברה והטיפול במצבי סיכון.

 

אמנת השירות:

המחלקה פועלת לפיתוח ולהפעלה של מענים מקצועיים, חדשניים ויצירתיים ברמה הגבוהה ביותר, הכוללת תכנון וביצוע, בקרה ומשוב לצרכי שיפור איכות השירות.

שירותי המחלקה ניתנים על ידי עובדים מקצועיים ומומחים בתחומי התוכן ובהיבטים תהליכיים, תוך הקפדה על התעדכנות בגופי ידע ושכלול מיומנויות.

המחלקה יוזמת ומחזקת שותפות ושיתופי פעולה עם מערכות יישוביות, ומעודדת שותפויות בקרב גורמי חינוך, קהילה וחברה במרחב.

 

מתכללת חינוך בלתי פורמלי: אמארה סראי אלדין

טל': 054-3109410

מייל: [email protected]