התנדבות בקהילה הינה אחד מיסודותיה של קהילה חסונה ואיתנה.

 

המרכז הקהילתי פועל לעידוד ההתנדבות על ידי יצירת מסגרות התנדבות וסיוע לתושבים המעוניינים לתרום מזמנם, ניסיונם ויוכלותיהם.

של"מ - שירות לאומי למבוגר

ועדות קהילתיות