אחריות אגף הביטחון בשעת  חירום:

1. פתיחת /סגירת מקלטים ציבוריים עפ"י הנחיות ראש המועצה/ או צה"ל.

2. טיפול באירועים ביטחוניים ירי מטל"רים ואחרים מול כל גורמי החירום והביטחון:  משטרה, צה"ל, מד"א, כיבוי אש, בזק, מת"ב, חברת חשמל, מס-רכוש, חברות שמירה וכו'.

3. איתור בעיות שעה, טיפול בבעיות התושבים בתחום הפרט (התושב) והכלל (משפחה) הודעה על נפגעים וכו'. 

4. פתיחת מרכז הפעלה רשותי במידת הצורך ובהתאם להחלטת ראש המועצה / מנהל אגף הביטחון.

5. סיוע לפקע"ר בחלוקת ערכות מגן ותרופות, העמדת מתקנים לשם כך לתושבים.

6. סיוע באספקת מים ע"ב התנור ובסיוע רובעים.

7. הפעלת "מרכז הפעלה", והפעלת חפ"ק נייד/ אחיד בשטח בצמוד למפקדת אירוע.

8. הפעלת מערך הסברה עירוני בשיתוף מנהל מידע לציבור, צה"ל והמשטרה - הפצת המידע לתושבים.

9. הערכות לקליטת/פינוי תושבים בהיקף שיקבע - כולל מחוסרי דיור, הצבת שמירה על דירות שנפגעו פגיעה ישירה מטילי אויב.