מרכז נוער יישובי 

תוכנית זו מופעלת במתנ"ס היישובי, מרכז נוער יישובי מיועד לתת מענה כוללני לבני הנוער בגילאים שבין 12-18. בני הנוער בגילאים אילו חשופים למגוון דילמות וקשיים שמזמן להם גיל ההתבגרות בד בבד עם תהליך גיבוש הזהות האישית שלהם, כמו גם התלבטות לגבי עתידם הקרוב והרחוק. לפיכך קיים צורך לתת מענה רחב ככל הניתן כמתבקש ממכלול הצרכים הקיימים.

המרכז מכיל בתוכו מגוון שירותים ומענים לבני הנוער בשכונה/ יישוב. כאשר הרעיון המנחה הוא שלכל נער יהיה מענה לצרכיו במקום המרכז את הפעילות, ובכך לאפשר מפגשים אקראיים בין בני הנוער, כשמתוכם ניתן לצאת לפעילויות מובנות.

 

שירותים בסיסיים לכל מרכז

  • קבוצות חברתיות
  • למידה
  • התערבויות טיפוליות
  • קבוצות  עפ"י תחומי עניין
  • פעילות הסברה ופעילות שיא
  • פעילות קהילתית
  • טיולים ופעילות אתגרית

 

אופן התקשרות

 יש לפנות לעמירה נבואני מנהלת מרכז נוער יישובי