לרשותכם מובאים כאן טפסים רלוונטים לבקשות מיוחדות למח' הארנונה במועצה המקומית ג'וליס