כאן ניתן להעביר פניה אישית ליו"ר המועצה, עו"ד ויסאם נבואני, באופן אנונימי. יו"ר הרשות מאמין בשיח פתוח עם התושבים, אך גם פניות אנונימיות יזכו למלוא תשומת הלב של ראש המועצה, וכל פניה תטופל ברגישות וברצינות הנדרשת ותועבר להתייחסות כל גורם רלוונטי במידת הצורך.

מזמינים אתכן ואתכם לכתוב באופן אנונימי את כל מה שתרצו שיו"ר הרשות יקבל.