על עסקים הפועלים בג'וליס או המבקשים לפעול בג'וליס , לעמוד בדרישות המלאות של משטרת ישראל בנושא רישוי והפעלת עסקים

את הדרישות המלאות של משטרת ישראל ניתן לקרוא כאן - לחץ כאן