המועצה המקומית ג'וליס מקדמת ערכים של שוויון זכויות כדרך חיים לכל התושבים ללא יוצא הכלל. אי לכך ובהתאם לזאת, פועלת המועצה המקומית ג'וליס על מנת ליצור מרחבים ציבוריים, בכלל זאת מבנים ציבוריים ולמעשה מרכזי קבלת קהל, שיהיו מונגשים לטובת כלל בעלי הצרכים המיוחדים.

במשך השנתיים האחרונות פעלה, ועודנה פועלת, המועצה המקומית ג'וליס לספק הנגשות משלל סוגים אשר ייעודם ומטרתם מתן מענה לצרכים השונים של בעלי הצרכים המיוחדים. בבתי הספר השונים בוצעו התאמות ייעודית כגון התקנת תקרה אקוסטית מיוחדת, דלתות עם אטימה מיוחדת שמיועדות לאטום את הרעשים ולספק סביבת למידה מכילה יותר, אמצעי עזר שמע עבור תלמיגים הזקוקים לכך, רמפות למעבר עגלות, סימון חניות נכים ואף אתר האינטרנט של המועצה הינו מונגש באופן מלא, לא רק כפי שדורש החוק אלא אף יותר מכך.

על נושא הנגישות במעוצה המקומית גו'וליס ובכלל ביישוב מונתה גב' נדא נבואני ממח' הנדסה כרכזת נגישות, שלה ניסיון רב שנים במבנים ציבוריים בכלל והיכרות עם תקני הנגישות וההתאמות הנדרשות בהיבט התכנוני-הנדסי ואף יכולת לבצע בקרה על היישום בשטח.

 

הגדרת נגישות:

"אפשרות הגעה למקום, תנועה והתמצאות בו, שימוש והנאה משירות, קבלת מידע הניתן או המופק במסגרת מקום או שירות או בקשר אליהם, שימוש במתקניהם והשתתפות בתכניות ובפעילויות המתקיימות בהם, והכל באופן שוויוני, מכובד, עצמאי ובטיחותי (חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, 1998, סעיף 19א')".

 

פרטי רכזת נגישות המועצה המקומית ג'וליס:

גב' נדא קוואס-נבואני

טלפון: 04-8837212