תכנית ניצנים

תוכנית ארצית של צהרונים הפועלת במוסדות החינוך לגילי 8-3, במסגרת פעולות משרד החינוך לצמצום פערים, לטיפוח תרבות פנאי משמעותית ולחיזוק מקומו של המוסד החינוכי כעוגן בקהילה. התוכנית מסייעת להורים להשתלב בשוק העבודה ומאפשרת חיסכון של מאות שקלים בחודש לכל משפחה.

התוכנית פועלת בגני הילדים באשכולות למ"ס 5-1 ובכיתות א'-ב' בחינוך הרגיל ובחינוך המיוחד בכל האשכולות, בבתי הספר היסודיים המתוקצבים על ידי משרד החינוך. צהרוני ניצנים פועלים במסגרות הלימודיות בימים א'-ה' עד השעה 16:00 במשך כל שנת הלימודים (מ-1.9 עד 30.6).

התוכנית מקנה לתלמידים:

  • תכנים חינוכיים, חברתיים וערכיים הכוללים פעילויות תרבות, למידה והעשרה, פעילות הורים וילדים, סיוע בשיעורי הבית ועוד, בדגש על איכות פדגוגית
  • ארוחה חמה, בריאה ומזינה
  • הפעלת חוגים במגוון תחומים

מידע נוסף:

ניצנים של צמיחה והתחדשות, תש"ף

התוכנית החינוכית בצהרוני ניצנים, תש"ף

סדר היום בצהרון וחשיבותו 

"ניצנים ונהנים" - מגוון פעילויות חווייתיות עם הילדים בבית 

 

מספר התלמידים במסגרת צהרוני ניצנים

גני ילדים: 30-15 תלמידים בגן

בתי ספר: 34-18 תלמידים בכיתה

חינוך מיוחד: 12-5 תלמידים למסגרת

 

צוות הצהרון

בגני הילדים הצוות כולל מוביל/ה וסייעת, ובבתי הספר – מוביל/ה ורכז/ת בית ספרי מצוות בית הספר.
לעבודה בצהרון ניתנת עדיפות לגננות ולמורים בעלי תעודת הוראה. גיוס כוח האדם לתוכנית הוא באחריות הרשות המקומית ובתיאום עם בית הספר והפיקוח. כלל העובדים במסגרות הצהרונים משתלמים בהיקף של 25 שעות הכשרה בהתאם למתווה שקבע משרד החינוך.

 

מסגרות החינוך המיוחד

תוכנית ניצנים בחינוך המיוחד פועלת רק במסגרות המסיימות את יום הלימודים עד השעה 14:30. הפעילות בצהרוני החינוך המיוחד מותאמת לצורכי התלמידים. בבתי הספר ובגנים של החינוך המיוחד מועסק איש צוות נוסף, והמדריכים הם בעלי תעודת הוראה לחינוך המיוחד. ניתנת עדיפות למורים המלמדים במסגרת הלימודים במהלך הבוקר.

 

עלות הצהרונים

העלות הבסיסית של צהרון לילד עומדת על 650 שקלים לחודש. משרד החינוך מסבסד את התוכנית בהתאם למדד החברתי-כלכלי של הרשות המקומית, והסבסוד נע בין 150 שקלים ל-600 שקלים לתלמיד. את מסגרת הצהרון הבסיסית ניתן להרחיב באמצעות רכיבים נוספים בשעות, בחוגים ובכוח אדם עד לעלות מרבית של 935 שקלים לחודש לתלמיד. הפעלת תוכנית מורחבת נתונה להחלטת ועדת ההיגוי של הרשות המקומית בשיתוף נציגות ההורים.

 

טבלת סבסוד הצהרונים על פי אשכולות סוציו-אקונומיים

אשכולות למ"ס

גנים

כיתות א'-ב'

השתתפות הורים

השתתפות מדינה

1

+

+

50 ש"ח

600 ש"ח

2

+

+

50 ש"ח

600 ש"ח

3

+

+

50 ש"ח

600 ש"ח

4

+

+

300 ש"ח

350 ש"ח

5

+

+

350 ש"ח

300 ש"ח

6

-

+

350 ש"ח

300 ש"ח

7

-

+

450 ש"ח

200 ש"ח

8

-

+

500 ש"ח

150 ש"ח

9

-

+

500 ש"ח

150 ש"ח

10

-

+

500 ש"ח

150 ש"ח


חשוב : כפי שאתם רואים בטבלה, הורה בג'וליס הנמצאת בסוציואקונומי 4 אמור לשלם 300 ₪ לחודש והמדינה 350 ש"ח, אך המועצה, ומתוך התחשבות במצב ההורים, הצליחה להוזיל עלויות באמצעות הפעלת התוכנית ע"י מפעיל חיצוני  "המכללה למדע ומחקר" אשר סבסדו את תשלום ההורים ב-50%.

 

התחייבות ההורים

בזמן ההרשמה ההורים מתחייבים לכך שילדם ישתתף בתוכנית במהלך השנה באופן סדיר וכן לשלם עבורה בהתאם. כמו כן ההורים מתחייבים לפעול על פי ההנחיות והנהלים הנהוגים בצהרון בהתאם למדיניות משרד החינוך והרשות המקומית.

 

קישורים

חוזר מנכ"ל בנושא "ניצנים" – צהרונים חברתיים לגנים ולכיתות א'-ב' ו"ניצנים בחופשות" (בית הספר של החגים) – לגנים ולכיתות א'-ג' בחינוך הרגיל ובחינוך המיוחד (מאגר חוזרי מנכ"ל)

תוכנית ההזנה הלאומית - משרד החינוך

עלון חופשת חנוכה/חורף - ניצנים בימי קורונה